Vägen framåt går genom Vår vision

Allierade vakt ska vara kunskapledare inom våra två specialistsområden: Förhindra inbrott – skydda liv och egendom.

Visionen “att vara kunskapsledare ger en hel del effekter på hur vi arbetar. Det krävs inte bara att vi levererar den största kundnyttan och tar hand om våra kunder på ett professionellt sätt. Det krävs också en öppenhet och en total transparens med hur vi arbetar. Först när vi har de nöjdaste och tryggaste kunderna kan vi anse oss vara på väg att uppnå vår vision.

Ledorden som vi följer är att vår verksamhet handlar om säkerhet. Genom att fokusera på lösningar som är anpassade till den enskilda kundens behov har vi lyckats skapa ett marknadsledande koncept. Avancerad säkerhetsteknik och personell bevakning vävs samman till heltäckande lösningar där varje detalj och person uppfyller kraven på kvalitet och kompetens för att skapa trygghet och förebygga skador, så att vi därigenom kan leverera den största nyttan till våra kunder.

Det åstadkommer vi genom att vi ser det som en självklarhet att tillsammans med branschorganisationerna stödja utvecklingen inom det förebyggande säkerhetsarbetet. Detta görs bland annat genom att slå vakt om att etik och god moral upprätthålls och genom att bidra till att förutsättningar skapas för långsiktig utveckling och stabil kvalitet i arbetet.

Allierade Vakt förstår vikten av detta arbete och tar med stolthet sin del av ansvaret för att utveckla branschen. The doodle theme of this year is if I could invent one thing to make write essays for money the world a better place.