Din information är i trygga händer

När man vänder sig till Allierade Vakt är det viktigt att man känner förtroende för den personal man möter. Förtroendet är viktigt för att man ska känna sig trygg och våga prata öppet om den situation man befinner sig i och på så sätt få den hjälp man behöver. Därför omfattas alla som arbetar på Allierade Vakt av tystnadsplikt. Kort sagt, allt behandlas med total sekretess.

Allierade Vakt lämnar aldrig något åt slumpen, vi har färdiga rutiner, styrdokument och policys rörande sekretessen där vi snabbt kan ändra klassningen till en högre sekretessklass vid behov. På Allierade Vakt används olika sekretessklasser, och högre sekretessklasser används för information som anses extra känslig.

Klassning är på så sätt en väg att bedöma vilken nivå av skydd som är lämpligt med tanke informationens värde och de hot som omger den. Vår personal omfattas inte av Sekretesslagen (1980:100) utan det är istället reglerat via sekretessavtal.