Utredningsföretag i Stockholm, Göteborg och Malmö

Allierade Vakt är ett utredningsföretag som är en av de ledande aktörerna i Norden. Allierade Vakt använder sig av en kvalitetssäkrad utredningsmetodik vilket säkrar att en grundläggande och kostnadseffektiv utredning genomförs.

Ett vanligt misstag vid utredningar är att utredaren i ett tidigt skede av utredningen låser fast sig vid en uppfattning om vad utredningen skall mynna ut i. Man börjar felaktigt i slutet.

Resten av utredningen går åt till att samla in theessayclub description essay examples fakta som lätt går att passa in i den förutfattade mening man redan har. För att motverka dessa tendenser bör en utredare arbeta hypotesbildande. En hypotes kan definieras som ett påstående på försök som skall prövas med lika ansträngning för och emot.

Utredarna hos utredningsföretaget Allierade Vakt tillhör de främsta i Norden och har många år av utbildning och praktisk erfarenhet. En gemensam nämnare är att samtlig är före detta poliser eller militära underrättelseofficerare med minst tio (10) års erfarenhet av detektiv-, spanings- chiefessays.net och utredningsarbete.

Inget arbete är för stort eller för litet för oss. Varje uppdrag analyseras och avgränsas i syfte att utvärdera utredningens tidsplan, omfattning och uppskattade budget för att uppnå satta mål.