Sveriges tryggaste referenskunder

Det är ingen nyhet att framgång bygger på nöjda kunder, där av att tillväxt och hög kundnöjdhet går hand i hand, varför det är två av våra viktigaste nyckeltal. För att växa som bolag och leverera bättre och bättre kundnöjdhet krävs det att vi lär av våra misstag.

Du behöver inte bara ta vårt ord på att vi levererar marknadens ledande säkerhetsdetalj. Våra kundundersökningar visar att vi presterar i världsklass – såväl gällande traditionella värden som hur lätta vi är att ha att göra med. Därtill är våra kunder överens om att vi både skapar tydliga mervärden och har förståelse för deras unika behov.

Vi genomför ständigt NKI-undersökningar för att kvalitetssäkra leveransen av våra tjänster. Att veta vad du som kund tycker om oss är en viktig del i vårt arbete. Undersökningarna genomförs i alla våra affärsområden. Resultaten sammanställs och ligger sedan till grund för vårt framtida fokus.

Allierade Vakts kundstock innefattar internationella företag, advokatbyråer, försäkringsbolag, butikskedjor & börsnoterade bolag som exempel. Med tanke på våra arbetsuppgifter, det vill säga att leverera en högsäkerhetsprodukt, så är det känsligt att lämna ut uppgifter kring våra kunder.

Nedan finner ni ett litet urval av våra kunder men om fler referenser önskas så kontaktar Allierade Vakt en för ändamålet lämplig referens och ansöker om dennes godkännande till att medverka.

And the winner young artist will see his or her artwork on the google homepage and receive a $30,000 college scholarship and paper writing service a $50,000 google for education technology grant for his or her school.