Är du morgondagens stjärna

I branschen är vi ensamma om att erbjuda en karriär och inte bara ett jobb. Det som skiljer oss från andra är inte bara de uppdrag vi hanterar utan också bredden på de personella bakgrunder och erfarenheter som organisationen sammanfogar.

På Allierade Vakt gör människorna skillnaden. Inte byggnader, fordon, tekniska hjälpmedel eller ens nya teknologier. Det är människorna, med sin kunskap och sina förmågor, som är den verkliga drivkraften för vår framgång.

Därför lämnas inget åt slumpen. Samtliga rekryteringar sker via vårt rekryteringsföretag. Där måste samtliga kandidater genomgå ett antal urvalstester av olika slag, såväl personlighetstester som medicinska tester, intelligenstester, fystester och drogtester.

Att arbeta hos oss är ett mycket stimulerande arbete som samtidigt kräver en hel del av dig. Ingen dag är lik den andra och tillsammans är vi med och skapar trygghet för människor, på arbetsplatser och i övrig miljö.

Vi ställer väldigt höga krav på dig som ska arbeta för oss. Vi anställer bara personer med lång dokumenterad erfarenhet och som är kompetenta, pålitliga och ansvarsfulla. I gengäld erbjuder vi några av branschens bästa förmåner och villkor för våra anställda.