Ett privat säkerhetsföretag i Stockholm, Göteborg och Malmö med rikstäckande verksamhet

Vår förmåga att kombinera strategiska högriskinriktade säkerhetslösningar med ett effektivt operativt arbete gör oss som privat säkerhetsföretag, och därmed våra kunder, framgångsrika. Sedan 2010 har vi samarbetat med hundratals kunder vilket gett oss en betydande position i Norden. Denna unika erfarenhet har gett oss kunskapen att driva framgångsrika managementprojekt och att skapa trygghet för våra kunder i alla faser av deras utveckling.

Vi vet att vi agerar i en bransch där våra insatser som privat säkerhetsföretag påverkar våra kunders framgångar och där vi blir en naturlig del av deras vardag. Att alltid leverera en hög kvalitet är därför något vi aldrig gör avkall på. Vi använder oss av vår egen metodik som ramverk för säkerhetsarbetet och det inspireras mycket av OBM (Organizational Behavior Management). Det är en praktisk tillämpning av beteendepsykologi och bygger på grundläggande forskning om mänskligt beteende och förebyggande insatser som är väl beprövade.

Med denna grund strävar vi mot att vara det självklara valet av privata säkerhetsföretag i Stockholm, Göteborg och Malmö med rikstäckande verksamhet. Etik och moral i vår yrkesutövning är något som vi slår vakt om, vilket genomsyrar oss som privat säkerhetsföretag. And for teachers, check out some classroom paper writing service ideas and activities to get your young artists ready to doodle.

  • Stödföretag UNHCR
  • Högsta kreditvärdighet. Riksklass 5
  • Barncancerfonden Vänföretag Silver 2016
  • EPCAT
  • Almega Tjänsteföretagens arbetsgivarorganisation